เราทำงานแล้วได้อะไร
(Payoff)

ชื่อหนังสือ Payoff
เราทำงานแล้วได้อะไร
ผู้เขียน: Dan Ariely
ผู้แปล:    สฤณี อาชวานันทกุล
หมวด:   ธุรกิจ / พัฒนาตนเอง
ISBN:  978-616-8266-03-8
จำนวนหน้า 128 หน้า
ราคา: 225 บาท

เนื้อเรื่องย่อ:

ต่อนื่องจาก Why We Work หากเราทำงานเพื่อเงินเท่านั้นจริงๆ เหตุใดการให้แรงจูงใจในรูปตัวเงินในบางกรณีกลับทำลายประสิทธิภาพของงานไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ ความลักลั่นดังกล่าวจะทำให้เราต้องค้นลึกลงไปในความหมายของแรงจูงใจ เพื่อค้นพบวิธีสร้างแรงจูงใจที่ถูกต้อง อันจะทำให้งานที่เราทำนั้นทั้งเปี่ยมไปด้วยความหมายและได้ประสิทธิภาพ

 

Copyright © 2019. All rights reserved.