เราทำงานไปทำไม
(Why We Work)

ชื่อหนังสือ Why We Work
เราทำงานไปทำไม
ผู้เขียน: Barry Schwartz
ผู้แปล:    ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
หมวด:   ธุรกิจ / พัฒนาตนเอง
ISBN:  978-616-8266-04-5
จำนวนหน้า 120 หน้า
ราคา: 225 บาท

เนื้อเรื่องย่อ:

ร่วมหาเหตุผลที่ทำให้คนเราต้องทำงาน หากเงินคือเหตุผลเพียงหนึ่งเดียวที่ทำให้คนเราทำงาน เราจะตอบคำถามอย่างไรเรื่องคนที่ทำงานเกินขอบเขตหน้าที่ของตนด้วยความเต็มใจ ในเมื่องานบางอย่างนั้น ไม่ว่าจะทำตามหน้าที่หรือเกินหน้าที่ ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับรายได้ที่ตนเองจะได้รับ และในขณะเดียวกัน งานบางงานที่ให้ผลตอบแทนมากมาย ก็กลับไม่ได้มอบความสุขใดๆ ให้แก่ผู้ทำเลย

Copyright © 2019. All rights reserved.