เติบโตอย่างไรไม่เจ็บปวด
(Why Grow up?)

ชื่อหนังสือ Why Grow up?
เติบโตอย่างไรไม่เจ็บปวด
ผู้เขียน: Susan Neiman
ผู้แปล:    โตมร ศุขปรีชา
หมวด:   ปรัชญา/ จิตวิทยาทั่วไป/ พัฒนาตนเอง
ISBN:  978-616-93076-0-0
จำนวนหน้า 208 หน้า
ราคา 280 บาท

เนื้อเรื่องย่อ:
เติบโตอย่างไรไม่เจ็บปวด — มองการเติบโตด้วยสายตาของนักปรัชญา บนเส้นทางแห่งการเติบโต มนุษย์มักสงสัยเสมอ – ว่าเราจะเดินหน้าไปทางไหน อย่างไร และทำไม ระหว่างการเติบโต เราคล้ายคนหลงทางที่ดุ่มเดินไปในความไม่รู้ หนังสือเล่มนี้ชวนเราใคร่ครวญถึง ‘การเติบโต’ ผ่านการตรึกตรองของนักปรัชญา ตั้งแต่เพลโต รุสโซ คานต์ จนถึงซีโมน เดอ โบวัวร์ อันจะทำให้เราได้เห็นการเติบโตในแง่มุมหลากหลาย พรายเพริศไปในประวัติศาสตร์ความคิดอันลึกซึ้งยอกย้อน ทุกการเติบโตย่อมเจ็บปวด แต่อาจเจ็บปวดมากยิ่งขึ้น หากได้รู้ว่าโลกหล่อหลอมการเติบโตของเรามาแบบไหน และกลับกัน – ตัวเราเองได้ใช้การเติบโตของเรา, เพื่อหล่อหลอมให้โลกกลายเป็นแบบไหน

ความน่าสนใจ:
เติบโตอย่างไรไม่เจ็บปวด — มองการเติบโตด้วยสายตาของนักปรัชญา เล่มนี้ จะพาเราท่องไปในโลกความคิดของนักปรัชญาคนสำคัญต่างๆ พร้อมกับอธิบายให้เห็นถึงวัฒนธรรมการเปลี่ยนผ่านช่วงต่างๆ  อย่างการเปลี่ยนผ่านจากเด็กเป็นวัยรุ่น จากวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ของแต่ละพื้นที่ จนท้ายที่สุดกลับมาขมวดประเด็นว่า แท้จริงแล้วอะไรคือการเติบโต การเติบโตเป็นแบบไหนได้บ้าง แล้วเติบโตอย่างไรจึงจะสามารถเข้าใจโลกได้อย่างแท้จริง

Copyright © 2019. All rights reserved.