Sale!

ในระลอกกาล
และเรื่องสั้นอื่นๆ

335.00 ฿ 302.00 ฿

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ The Paper Menagerie and Other Stories vol.2
ในระลอกกาลและเรื่องสั้นอื่นๆ
ผู้เขียน: Ken Liu
ผู้แปล:    ลมตะวัน
หมวด:    เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ / แฟนตาซี
ISBN:  978-616-8266-02-1
จำนวนหน้า 120 หน้า
ราคา: 335 บาท
ราคาพิเศษ 302 บาท (ลด 10%)
Copyright © 2019. All rights reserved.