HAPPINESS SERIES
เติบโตไปหาความสุข

นี่คือซีรีส์หนังสือวิทยาศาสตร์ผสานปรัชญา ที่จะพาคุณไปค้นหาสิ่งที่มนุษย์ค้นหามาชั่วกาล

บ้างค้นพบ แต่มีมากมายนัก – ที่ค้น, แล้วไม่พบ

สิ่งนั้นคือ – ความสุข

ความสุขไม่ใช่การฉาบย้อมดวงตาด้วยสีสันเพริศแพร้วของปีใหม่ แต่ความสุขคือการหยั่งลึกลงไปถึงตัวตนแท้ภายใน มองให้เห็นถึงความขัดแย้งต่างๆ ในนั้น และพยายามหาวิธีทำให้ตัวตนที่แตกเป็นเสี้ยวส่วนเหล่านั้นผสานกลมกลืนสอดคล้องกันอีกครั้

จะมีความสุขหรือไม่ จึงมีปัจจัยหลายหลาก เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจกระบวนการเติบโตของชีวิตแบบนักปรัชญา

กระทั่งถึงการค้นคว้าในทางวิทยาศาสตร์ และย้อนลึกไปถึงนักปราชญ์แห่งอดีตกาลไกลโพ้น

ที่ต่างก็พยายามหาคำตอบเรื่องความสุขให้กับมนุษย์

ซีรีส์หนังสือนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของการเติบโต และรู้จักกับ ‘เครื่องมือ’ เพื่อการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

มาร่วมเติบโตไปหาความสุขด้วยกันกับซีรีส์นี้


ชื่อหนังสือ Why Grow up?
เติบโตอย่างไรไม่เจ็บปวด
ผู้เขียน: Susan Neiman
ผู้แปล:    โตมร ศุขปรีชา
หมวด:   ปรัชญา/ จิตวิทยาทั่วไป/ พัฒนาตนเอง
ISBN:  978-616-93076-0-0
จำนวนหน้า 208 หน้า
ราคา 280 บาท
ดูเรื่องย่อหรือสั่งซื้อ
เฉพาะเล่ม: http://salt.co.th/why-grow-up/

ชื่อหนังสือ: The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom
  วิทยาศาสตร์แห่งความสุข: สำรวจความสุขและความหมายของชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
ผู้เขียน: Jonathan Haidt
ผู้แปล: โตมร ศุขปรีชา
หมวด: จิตวิทยา/ พัฒนาตนเอง
ISBN: 978-616-93076-6-2
จำนวนหน้า: 432 หน้า
ราคา: 450 บาท
ดูเรื่องย่อหรือสั่งซื้อ
เฉพาะเล่ม:
http://salt.co.th/the-happiness/

 

Copyright © 2019. All rights reserved.